ระบบบันทึกเวลาสำคัญกับองค์กรอย่างไร

เมื่อก่อนเทคโนโลยียังไม่มีความก้าวหน้าขนาดนี้ ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานขององค์กรมากนัก แต่ในปัจจุบันนี้แทบทุกองค์กรได้มีการปรับตัวไปตามยุคสมัยมีการพัฒนาขึ้น ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น

เทคโนโลยีที่แต่ะองค์กรนิยมนำมาใช้ในกระบวนการทำงานและการบริหารคนมากขึ้น นั่นก็คือ ระบบบันทึกเวลา หรือ เครื่องบันทึกเวลา(Time Attendance) โดยเครื่องนี้จะมีระบบในการบันทึกเวลาที่จะช่วยให้องค์กรดีขึ้น พนักงานและการทำงานภายในองค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยวันนี้จะมาบอกถึงความสำคัญของระบบบันทึกเวลาที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ ได้แก่ ใช้บันทึกข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนในองค์กร ทำให้ได้ทราบข้อมูลการขาดลา มาสายของพนักงานแต่ละคน นำไปสู่การรู้ถึงพฤติกรรมของพนักงานอีกด้วย, ช่วยในการคำนวณเงินเดือนและโอทีให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแถมประหยัดเวลาในการสรุปคิดคำนวณเงินเดือนพนักงานได้ด้วย  และที่สำคัญช่วยทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน สู่ผลลัพธ์งานที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่องค์กรบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

จะเห็นว่าระบบบันทึกเวลามีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะหากองค์กรไหนยังไม่มีการนำระบบนี้มาใช้ จะทำให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะต้องปวดหัวกับเรื่องพนักงาน ทำให้พนักงานขาดประสิทธิภาพ องค์กรก็ไม่บรรลุผลสำเร็จ … รู้แบบนี้แล้ว องค์กรไหนยังไม่มีระบบนี้ อย่าลืมเปลี่ยนแปลงและก้าวตามให้ทัน นำระบบบันทึกเวลามาใช้ในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นั่นเอง  mastertech.co.th/TAFF2016/th/past/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *